ETUNAWEBBEN.SE

Torshälla brandstation

Torshällas brandstation ligger i centrala Torshälla cirka 10 km norr om Eskilstunas tätort. I insatsområdet bor cirka 9 000 invånare.

I området finns småhus- och flerbostadsbebyggelse under 3 våningar, flera skolor, äldreboenden, samlingslokaler och industrier varav Nybyområdet är en så kallad Sevesoanläggning (en anläggning där det blir mycket stora konsekvenser vid en eventuell olycka). Torshälla har även gammal träbebyggelse med ett stort kulturhistoriskt värde.

Vid en olycka är personal på väg inom 5 minuter. Torshälla har cirka 100 utryckningar per år.

Källa: Eskilstuna kommun