Västermo brandstation

Brandstationen i Västermo ligger cirka 25 km söder om Eskilstuna tätort. Där bor cirka 1 000 personer. Bebyggelsen är till största delen småhus, lantgårdar och ett fåtal flerbostadshus under 3 våningar. Det finns en grundskola och ett äldre boende som har automatisk brandlarm.

Riskerna är i första hand riksväg 56 med hög trafikbelastning samt sjöolyckor/drunkning i Hjälmaren och bostadsbränder.

Personal är på väg inom 5 minuter vid en olycka. De gör cirka 20 utryckningar per år.

Källa: Eskilstuna kommun